Güncellendi
İşlem Başarılı !

Bizi tercih Ettiğiniz için Teşekkürler


Resûlullah Efendimizin (sas) İsimleri Ve Anlamları

Böylesine Güzelini İlk Defa İşitiyorum

Böylesine Güzelini İlk Defa İşitiyorum

Devamı ...
Resûlullah Efendimizin (sas) İsimleri Ve Anlamları

Niyetin sağlamsa kazançlı çıkarsın

İslam uleması bu hadis için, “medâr-ı İslam” yani İslam dininin merkezini oluşturan birkaç hadisten biridir, demişlerdir. İmam Şafiî, bu hadisin ilimle alakalıyetmiş konuyla bağlantısı olduğunu söylemiştir. Birçok müellif kitabının başına bu hadisi koymuşlardır. Buhârî Sahîh’ine, Beyhakî Sünenü’s-sağîr’ine, BeğavîŞerhu’s-sünne’sine, Nevevî Riyâzu’s-salihîn, Ezkâr ve Erbaîn gibi eserlerine hep bu hadisle başlamışlardır. Bu davranışlarıyla, ortaya koyduklarıeserlerinin halis bir niyetle hazırlandığına işaret etmiş olmalıdırlar.

Devamı ...

Bağlar Mah. Çeşme Sok. No:10/A Güneşli / İSTANBUL
+90 212 550 0 571
info@siyerdergisi.com

Gizlilik Koşulları | Yasal Uyarılar


Copyright 2016 Siyerdergisi.com. All rights reserved.