Güncellendi
İşlem Başarılı !

Bizi tercih Ettiğiniz için Teşekkürler


Resûlullah Efendimizin (sas) İsimleri Ve Anlamları

Niyetin sağlamsa kazançlı çıkarsın

İslam uleması bu hadis için, “medâr-ı İslam” yani İslam dininin merkezini oluşturan birkaç hadisten biridir, demişlerdir. İmam Şafiî, bu hadisin ilimle alakalıyetmiş konuyla bağlantısı olduğunu söylemiştir. Birçok müellif kitabının başına bu hadisi koymuşlardır. Buhârî Sahîh’ine, Beyhakî Sünenü’s-sağîr’ine, BeğavîŞerhu’s-sünne’sine, Nevevî Riyâzu’s-salihîn, Ezkâr ve Erbaîn gibi eserlerine hep bu hadisle başlamışlardır. Bu davranışlarıyla, ortaya koyduklarıeserlerinin halis bir niyetle hazırlandığına işaret etmiş olmalıdırlar.

Devamı ...

Bağlar Mah. Çeşme Sok. No:10/A Güneşli / İSTANBUL
+90 212 550 0 571
info@siyerdergisi.com

Gizlilik Koşulları | Yasal Uyarılar


Copyright 2016 Siyerdergisi.com. All rights reserved.