Hadis İlminin Önemi Ve Gayesi

Hadis İlminin Önemi Ve Gayesi

Ebû Hureyre’den (r.a) rivâyet edildiğine göre,

— Yâ Rasûlallâh! Kıyamet günü senin şefaatine; ilgi ve teveccühüne nail olacak en bahtiyar insan kimdir? suâli soruldu. Rasûlullah (sas):

— Ebû Hureyre! Hadise olan hırs ve merakını gördüğüm için, bu hadisi senden evvel bana hiç kimsenin sormayacağını biliyordum. Kıyamet gününde benim şefaatime nail olan insanların en bahtiyarı, içten bir yönelişle kulluğu Allah’a has kılarak lâ ilâhe illallâh diyen kimsedir” buyurdu[1].

Kıyamet günü Rasûl-i Ekrem’in şefaatine, onun ilgi ve teveccühüne kimin nail olacağına cevap veren bu hadis-i şerif, metni içinde hadîs kelimesi geçtiğinden burada zikredilerek hadisin mahiyeti hakkında bilgi verilmesi uygun görülmüştür. Şüphesiz içinde hadîs

Lütfen Dergimizin tüm yazılarını okuyabilmeniz için üye olunuz yada giriş yapınız!

Giriş / Abone olProf. Dr. Zekeriya GÜLER