Hayatını İmanına Şâhid Kılabilir misin?

Hayatını İmanına Şâhid Kılabilir misin?

İslâmiyet ile tanışmadan evvel Mekke sokaklarında güçlü bir adam vardı: Adiyyoğulları’ndan Ömer b. Hattab…

Zengin, kültürlü bir ailenin evlâdı ve o günün Mekkesi’nde okuma-yazma bilen çok az kişiden biri idi. Yine o günün Mekkesi’nde çok önemli kararların alındığı bir meclis şeklinde tabir edebileceğimiz Dâru’n-Nedve’nin önemli bir üyesi idi, üstelik bu meclise girme yaşı kırk olmasına rağmen[1] Ömer b. Hattab yirmi altı/yirmi yedi yaşlarında, bugün dış ile ilişkiler olarak ifade edebileceğimiz, “Sefâret” olarak adlandıran çok mühim bir vazifeyi icra etmek üzere buraya girmiş ve bu önemli mecliste söz sahibi olmuştu.[2]

İslam’dan önce Ömer,

İslam’dan sonra Ömer

Ömer b. Hattab; İslâmiyet ile müşerref olmadan evvel

Lütfen Dergimizin tüm yazılarını okuyabilmeniz için üye olunuz yada giriş yapınız!

Giriş / Abone olElif ÖZKARAASLAN