Siyer Yazıcılığında Bir Dönüm Noktası İbn Sa'd

Siyer Yazıcılığında Bir Dönüm Noktası  İbn Sa'd

Siyer ilmi söz konusu olduğunda adı ilk akla gelen isimlerden birisidir İbnSa’d. “Karşılaştırmalı Nakil Dönemi” olarak adlandırılan klasik dönem siyer yazıcılığının ilk müellifi olarak da kabul edilir. Başta sahâbe, tabiîn ve etbau’t-tâbiînden olmak üzere toplamda 5500’ü aşkın tercemeyi/biyografiyi barından siyer literatüründeki tabakât türünün ilk örneği Kitabu’t-Tabakâti’l-kebîreseri ile tanınır.

Asıl adı EbûAbdillâh Muhammed b. Sa’d b. Menî el-Kâtib el-Hâşimî el-Basrî el-Bağdâdî’dir. Basra’da doğmuştur. Doğum yılı ile ilgili olarak 160/777 veya 168/784 olarak iki farklı tarihlendirme söz konusudur. Nisbesi, babası veya dedesinin Hz. Abbas soyunun âzatlısı olmasından dolayı Mevlâ Benî Hâşim veya Kureşî’dir. Bazı kaynaklarda ise Kureyş’in Benî Zühre koluna mensubiyetinden dolayı Zührî olduğu da zikredilmektedir. Yakın dostluğu bulunan

Lütfen Dergimizin tüm yazılarını okuyabilmeniz için üye olunuz yada giriş yapınız!

Giriş / Abone olMuhammed Ali ALİOĞLU