Hadislerin Kur'ân'a Arzı Meselesi

Hadislerin Kur'ân'a Arzı Meselesi

 

 

İslâm’ın ikinci temel kaynağı olan hadisin doğru anlaşılması, büyük ölçüde İslam’ın da doğru anlaşılması anlamına gelir. Bu sebeple hadisi doğru anlayacak bir yol bulmak mecburiyetindeyiz. Mısırlı çağdaş âlim Muhammed Gazzâlî’nin yerinde tespitiyle, “İslam toplumu, tarih boyunca hadis ve sünneti yanlış anlamaktan çektiğini, uydurulan binlerce hadisten çekmemiştir.”[1]

Bir hadisin “isnad” ve “metin” yönünden “sahih” veya “sabit” olması, sadece hadisin kullanılabilir bir delil olduğunu gösterir. Hadisin doğru anlaşılması ve yorumlanması için öncelikle onun İslâm’ın bütünlüğü içinde okunması gerekir. Bunun için yapılması gereken işlerin başında hadisi Kur’ân’a arz etmektir. Sahâbe neslinden itibaren hadislerin Kur’ân’a arzı konusunda her zaman arzı kabul edenler de reddedenler

Lütfen Dergimizin tüm yazılarını okuyabilmeniz için üye olunuz yada giriş yapınız!

Giriş / Abone olProf. Dr. Ali BAKKAL