Sahâbe'nin Sünnete Bağlılığı

Sahâbe'nin Sünnete Bağlılığı


Her dinin kendine has birtakım vasıfları vardır. İslâmiyet’in kendine has özellikleri ise sünnette gözlemlenir. Gerek ilke gerekse uygulama olarak sünnet, her devir için Müslümanların ortak değerler kaynağıdır, Müslüman kimliğini oluşturan esaslardır. Sünnet; Peygamber Efendimiz’in (sas) Kur’ân-ı Kerîm’in bildirdiklerini uygulamasıdır, İslâm Dini’ni yaşama tarzıdır. Bundan dolayı sünnete uygun yaşamak, sünnete bağlılık, iman ve amel ile ilgilidir. Tabiatıyla zaman ve mekân kaydı aranmaksızın bütün Müslümanları ilgilendirmektedir.

“Bir ömür sünnete göre yaşamaya çalışmak kişinin özgürlüğünü kısıtlar mı, hayat boyu kişiyi baskı altında tutar mı?” diye sorular akla gelebilir. Sünnete uygun yaşamak, Allah Teâlâ’ya kul olduğunun bilincinde olarak yaşamaktır. Sünnete bağlılık, kişi hürriyetini kısıtlamamakta, tam

Lütfen Dergimizin tüm yazılarını okuyabilmeniz için üye olunuz yada giriş yapınız!

Giriş / Abone olDoç. Dr. Aynur URALER