Siyer Sünnet İlişkisi

Siyer Sünnet İlişkisi

Aralarındaki sıkı ilişki sebebiyle kaynaklarımızda bu iki kavram, daha çok “sünnet-sîret” şeklinde birlikte kullanılır. Sözlükte isim olarak yol, güzergâh, gidişat, sîret, tabiat, suret gibi anlamlara gelen Sünnet, Hz. Peygamber’in (sas) Müslüman birey ve toplum için ortaya koyduğu örnek davranışlarını ifade eder. Sîret kavramı ile de, Hz. Peygamber’in hayatı, yaşam tarzı kast edilmektedir. Bunu konu edinen ilim dalına da Siyer veya Sîret denilmektedir.

Siret ilmi, Hz. Peygamber’in doğumundan vefatına kadar tüm hayatını inceler. Onun risalet öncesi ve sonrası, hayatı boyunca yaşamış olduğu daveti, hicreti, gazveleri, savaşları, barışları, veda haccı vb. bütün olaylar siyer ilminin konusudur.

Sünnet ise, bilhassa risalet sonrası Hz. Peygamber’in ideal yaşam

Lütfen Dergimizin tüm yazılarını okuyabilmeniz için üye olunuz yada giriş yapınız!

Giriş / Abone olProf. Dr. Bünyamin ERUL