Siyer Sünnet İlişkisi

Siyer Sünnet İlişkisi

Siyer, Hz. Peygamber’in (sas) bütün hayatını karşılayan, Sünnet de söz, fiil ve tasviplerini içeren bir kavram olarak düşünüldüğünde, ilk bakışta bir tetabuk görülse de ayrıntı da farklılıklar söz konusudur.

Siyer muhteva olarak Allah Resûlü’nün peygamberlik öncesi hayatını da kapsadığı halde dinî bir bilgi kaynağı olarak Sünnet peygamberlik/tebliğ sonrası dönem için söz konusudur. Yine Siyer O’nun bir beşer olarak ortaya koyduğu faaliyetleri de kapsadığı halde Sünnet’le daha çok bir peygamber olarak gösterdiği faaliyetler kastedilir (gerçi yeme-içme, uyku, giyim gibi faaliyetlerini Sünnet’in çeşitli bakış açılarından taksimi çerçevesinde “zevâid” sünnet olarak değerlendiren bir bakış açısı da vardır).

Kaynak bakımından bakıldığında da Siyer’de başkalarına ait anlatım, nakil

Lütfen Dergimizin tüm yazılarını okuyabilmeniz için üye olunuz yada giriş yapınız!

Giriş / Abone olProf.Dr.Ahmet ÖZEL