Siyer Sünnet İlişkisi

Siyer Sünnet İlişkisi

Sünnet, Resûlüllah’ın söz, fil ve takrirleri olarak tanımlanmış olup İslam fıkhının Kur’ân’dan sonra gelen tartışmasız kaynağıdır. Resûlüllah’ın yaşam tarzı, izlediği yoldur. Bir diğer deyişle sünnetin konusu aslında Resûlüllah’tır. Siyer ilmi de Resûlüllah’ın hayatını ve şahsiyetini konu edinir. Dolayısıyla sünnet ve siyer konu itibarıyla aynıdır. Şu var ki, sünnet fıkhın kaynağı olması bakımından Resûlüllah’ı konu edinirken, siyer bir tarih disiplini olarak Hz. Peygamber’in hayatını izlemektedir. Bu itibarla başlıca uğraş alanı sünneti tespit olan Hadis ilmi ile Resûlüllah’ın hayatına tarihi perspektiften bakan siyer ve meğazi ilminin rivayetleri ele alış biçimleri ve usulleri farklıdır. Şu da var ki ilk siyer ve meğazi müellifleri aynı

Lütfen Dergimizin tüm yazılarını okuyabilmeniz için üye olunuz yada giriş yapınız!

Giriş / Abone olDoç.Dr. Ayşe Esra ŞAHYAR