Nübüvvetten Sonra Mekke Dönemi -II-

Nübüvvetten Sonra Mekke Dönemi -II-


Hz. Peygamber’in (sas) hayatındaki olayları kronolojik sıraya göre zikrettiğimiz yazının ilk bölümünde nübüvvet öncesinin önemli olayları ve tarihleri üzerinde durmuştuk. Bu bölümde ise Hz. Peygamber’e (sas) ilk vahyin gelişinden itibaren Mekke dönemindeki hayatında meydana gelen bazı önemli olayları sırasıyla tarihlendirmeye çalışacağız.

Bazı âlimler, ilk vahiyden Hz. Peygamber’in (sas) Medine’ye hicretine kadar geçen süreyi 10 yıl, bazıları da 13 yıl olarak verirler. Bunu 15 yıla kadar çıkaranlar da vardır. Bizim tespitimize göre ise “Nübüvvetten Sonra Mekke Dönemi” tam olarak 11 yıl 7 ay kadar sürmüştür.

Yazımızın önceki bölümünde üzerinde durduğumuz nesî uygulamasının (Arapların ayları ertelemesi) etkisi bu dönemde de devam etmiştir. Dolayısıyla bu

Lütfen Dergimizin tüm yazılarını okuyabilmeniz için üye olunuz yada giriş yapınız!

Giriş / Abone olDr. Mehmet APAYDIN