Kıbrıs’ın Hala Sultanı: Ümmü Haram binti Milhan

Kıbrıs’ın Hala Sultanı: Ümmü Haram binti Milhan


Asıl adı Ğumeysa olan Ümmü Haram binti Milhan Hz. Peygamber’in dünyaya teşrifinden yaklaşık 7 yıl önce Miladi 563 yılında Medine’de doğmuştur. Soyu Hazrec kabilesinin Neccaroğulları koluna dayanır. Bazı alimlere göre Hz. Peygamber’in (sas) babası Abdullah’ın teyzesi, bazı alimlere göre ise Hz. Peygamber’in (sas) süt teyzesidir.[1] Emin olduğumuz bir şey var ise o da Enes bin Malik’in (ra) teyzesi olmasıdır. Bu teyze - yeğen ilişkisinin de daha sonraları Hz. Peygamber’e atfedilmesi ihtimalini de gözardı etmemek gerekir. Ümmü Haram’ın “hala sultan” diye anılmasının sebebi ise Arapça’da “hâle” kelimesinin “teyze” manasında kullanılmasıdır.

Ğumeysa ve kız kardeşi Rümeysa, Bedir ve Uhud ashâbından olan

Lütfen Dergimizin tüm yazılarını okuyabilmeniz için üye olunuz yada giriş yapınız!

Giriş / Abone olCüheyman Taha AYDIN