Meğâzî'nin Öncü İsmi: ibni İshak

Meğâzî'nin Öncü İsmi: ibni İshak

 


Asıl adı Ebû Abdillah Muhammed b. İshâk b. Yesar b. Hıyar el-Muttalibi el-Kureşî el-Medenî’dir. 80 (699) yılında Medine’de doğdu. Büyük dedesi Hıyar (veya dedesi Yesar), Halid b. Velid’in 12 (633) yılında fethettiği Aynüttemr’deki manastırda eğitim gören kırk gençten biriydi ve esir alındıktan sonra Medine’ye gönderilmişti. Bazı şarkiyatçılar, İbn İshak’ın büyük dedesinin hıristiyan olmasından dolayı İncil’i ve Süryanice’yi iyi bildiğini ve Hz. Peygamber’den önceki dönemin tarih ve kıssalarını iyi bilmesinde de bu aile kültürünün izlerinin bulunduğunu ileri sürmüşlerdir. Ancak İbn İshak’ın İncil ve Tevrat’ı Medine’de okuduğu, Süryanice’yi birkaç yıllık ikameti sırasında Mısır’da öğrendiği ve bu kültürü orada aldığı kabul edilmektedir. Yaşadığı

Lütfen Dergimizin tüm yazılarını okuyabilmeniz için üye olunuz yada giriş yapınız!

Giriş / Abone olCEYLAN ÇIPLAK