Adâlet Timsali Hz. Ömer

Adâlet Timsali Hz. Ömer

 


Hz. Ömer (ra) Miladi 584 yılında Mekke’de, nübüvvetten yirmi yedi yıl önce dünyaya geldi. Babası Hattab b. Nüfeyl, annesi Hanteme bt. Hişam’dır. Künyesi Ebû Abdullah, lakabı ise Fâruk’tur. Adiyyoğulları’na mensub olan Hz. Ömer nübüvvetin 6. yılında (m.616) İslam’a girmiştir. Allah Resûlü (sas) ile tüm gazvelere ve birkaç seriyyeye katılmıştır. Hz. Ebû Bekir’in (ra) vefatının ardından on yıl sürecek halifelik makamına geçmiştir. Birden çok evlilik yapan Hz. Ömer’in (ra) bu evliliklerinden on üç çocuğu olmuştur. Allah Resûlü’nden (sas) bize beş yüz otuz dokuz hadis rivayet etmiştir. İsmi anılınca ‘adalet’ kavramının da akla geldiği Ömerü’l-Fârûk (ra) Miladî, 3 Kasım 644/Hicrî, 26 Zilhicce

Lütfen Dergimizin tüm yazılarını okuyabilmeniz için üye olunuz yada giriş yapınız!

Giriş / Abone olKürşat ASLAN