Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan ile Siyer-Sünnet Üzerine

Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan ile Siyer-Sünnet Üzerine

SÖYLEŞİ

KÜRŞAT ASLAN

MUHAMMED ENSAR SÖZGEN

 


İslam’ın doğru bir şekilde anlaşılması, yaşanması ve temsiliyeti noktasında siyer ve sünnetin önemi üzerine İsmail Lütfi Çakan hocamız ile bir hasbihal gerçekletirdik. 

 

’Efendimiz’in (sas) 13 yıllık Mekke hayatındaki sünnet tavrı ile 10 yıllık Medine hayatındaki sünnet tavrını Siyer-Sünnet ilişkisi bağlamında nasıl anlamalıyız?

 

Allah Teâlâ’ya hamd ü senâ, Resûlü Hz. Muhammed Mustafa’ya salât u selâm, âl ve ashâbına ve onların yoluna güzelce tabi olanlara saygı ve ihtiram ile sözlerime başlarım.

Mekke döneminde Efendimizin siyreti ve dolayısıyla sünneti, özünde “Sizin dininiz size benim dinim bana”[1] âyet-i celilesinin ortaya koyduğu ölçü çerçevesinde, tevhid tebliği, sabırlı olma ve şiddete baş vurmama tavrıdır.

Lütfen Dergimizin tüm yazılarını okuyabilmeniz için üye olunuz yada giriş yapınız!

Giriş / Abone ol