Müşriğin El Süremediği Bir Yiğit: Âsım bin Sâbit

Müşriğin El Süremediği Bir Yiğit: Âsım bin Sâbit


Asım b. Sâbit, ensârdan Evs Kabilesi’ne mensup sahâbî efendilerimizdendir.[1] Yesrib’in rüzgarlarıyla olgunlaşan bu sahâbî efendimizin doğum tarihine tam vâkıf değiliz. Ancak hicretin 4. senesi vukû bulan ve şehâdet şerbetini içmesine vesile olan Rec’i Vakası’ndan biz onun otuzlu yaşlarında şehîd olduğunu anlıyoruz. Dolayısıyla bu sahâbî efendimizin hayatı otuz küsür senelik bir ömre tekâbül etmektedir.

İslam’dan önceki dinî hayatı her Yesribli gibidir, ta ki Hz. Mus’ab’ın vesilesiyle Yesrib’de esen İslam rüzgarını yüreğinde hissedene kadar. Öyle bir rüzgardı ki bu rüzgar, Yesrib’i Medine yapmış, gaflet suyunda susayan gönüllere kana kana içecekleri bir deryâ olmuştu. Âsım b. Sâbit de içmişti kana kana bu

Lütfen Dergimizin tüm yazılarını okuyabilmeniz için üye olunuz yada giriş yapınız!

Giriş / Abone olElif ÖZKARAASLAN