İslam şehirlerinin prototipi MEDİNE

İslam şehirlerinin prototipi  MEDİNE

 

Allah kelâmı Kur’an-ı Kerîm’in nüzulüne ve Hz. Peygamber’in (sas) İslâm’ı tebliğ faaliyetlerine tanıklık eden şehirlerden ilki bilindiği gibi Mekke-i Mükerreme, ikincisi Medine-i Münevvere’dir. Medine, Hz. Peygamber’in hicretinden vefatına kadar yaklaşık on yıl boyunca, sadece İslâm’ın yayılmasına başkentlik etmiş değildir. Diğer birçok özellikleri yanında Medine; örnek İslâm toplumunun oluşum sürecinde “İslam şehri” olgusunun ana unsurlarının (câmi, dâru’l-imâre, mezarlık, pazar vd.) ortaya konulduğu biricik, başat, prototip şehirdir.

 

Coğrafî konumu ve özellikleri

 

İslâm’dan önceki kadîm adıyla Yesrib[1], Mekke ve Tâif ile birlikte Arap yarımadasının Hicaz adı verilen bölgesinin en meşhur şehirlerindendir. Yesrib, kuzeye doğru hafif eğimli bir vâha üzerinde kurulmuştu. Bu ova, batıda Kızıldeniz

Lütfen Dergimizin tüm yazılarını okuyabilmeniz için üye olunuz yada giriş yapınız!

Giriş / Abone olYard. Doç. Dr. Tahsin KOÇYİĞİT