Hz. Âdem’den (as) Günümüze Yolculuk: Müslümanların Tarihi

Hz. Âdem’den (as) Günümüze Yolculuk: Müslümanların Tarihi

Hz. Âdem’den (as) günümüze yolculuk MÜSLÜMANLARIN TARİHİ

İslam tarihi alanında ülkemizde yetişen ender şahsiyetlerden biri olan İhsan Süreyya Sırma’dan etrafındaki dostları ekseriyetle ondan dört başı mamur, yerli, kapsamlı bir İslam tarihi kitabının telifi noktasında taleblerde bulunmaktaydı. Hoca da iç dünyasında bunu düşünüyor, bu ağır yükün altından kalkmanın projelerini yapıyor, elinde buna dair malumatları biriktiriyordu.

Hayalini kurduğu bu araştırmayı Hz. Âdem’den (as) başlayıp günümüze kadar getirme amacındaydı. Arzusu; Müslümanların insanlık tarihinin hangi safhasında güzellikler gerçekleştirdiklerini ve bu tespitlerini okuyucuyla paylaşmaktı.

Çılgın bir hayal!

Hz. Âdem’den günümüze dek bir tarih manzumesi oluşturmak, yazmayı düşünmek, müellif nispetinde olanaksız hatta çılgın bir hayal olarak görülüyordu.[1]

Bu çalışma, ele alınan tarihî

Lütfen Dergimizin tüm yazılarını okuyabilmeniz için üye olunuz yada giriş yapınız!

Giriş / Abone olZeynep GÖKÇEGÖZ