Ahlâk ve Hayâ Timsali Hz. Osman

Ahlâk ve Hayâ Timsali Hz. Osman

Hz. Osman (ra) Miladi 577 yılında Tâif’te, nübüvvetten otuz üç yıl önce dünyaya gözlerini açtı. Babası Affân b. Ebü’lÂs, annesi ErvâbintKüreyz, Resûlullah’ın (sas) halası Ümmü Hakîm BeyzâbintAbdülmuttalib’in kızıdır. Künyesi İslam’dan evvel EbûAmr, İslam ile birlikte Ebû Abdullah, lakabı ise “Zinnûreyn/İki nur sahibi”dir. Ümeyyeoğulları’namensub olan Hz. Osman (ra) nübüvvetin daha ilk günlerinde İslâm’a girmiştir. Resûlullah (sas) ile Bedir hariç tüm gazve ve birçok seriyyeye katılmıştır. Efendimiz (sas) ile Medine’ye hicret edince Nebi (sas) onu Hassan b. Sâbit’in kardeşi Evs b. Sâbit ile kardeş kılmıştı. Hz. Ömer’in (ra) şehadetinin ardından on iki yıl halifelik görevini yerine getirmiştir. Birden çok evlilik yapan Hz. Osman’ın

Lütfen Dergimizin tüm yazılarını okuyabilmeniz için üye olunuz yada giriş yapınız!

Giriş / Abone olKürşat ASLAN