Prof. Dr. Zekeriya Güler’le İslam’ı anlamada Hadis ve Siyer’in önemi

Prof. Dr. Zekeriya Güler’le İslam’ı anlamada Hadis ve Siyer’in önemi

 

Hadis çalışmaları ile tanıdığımız 29 Mayıs Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Prof Dr. Zekeriya Güler hocamızla hadis-siyer ilişkisinin İslam’ı doğru anlama noktasındaki önemi ve yeri hakkında konuştuk. Özellikle siyer ve hadis ikilisinin Kur’an’ı doğru anlamadaki konumu ve sahih bir İslam geleneğinin oluşmasındaki önemli tesirleri hususunda ufuk açıcı bilgiler verdi.

İslamî ilimlerin kaynağı esas itibariyle Kur’ân ve Sünnet olduğundan birbirleri ile yakın ilişki içindedirler. Buradan hareketle Siyer ilminin diğer ilimlere katkısını merak ediyoruz.

Bismillâhirrahmânirrahîm. Tefsir, hadis, siyer, fıkıh, kelam ve tasavvuf gibi ilimlerin temel kaynağı Kur’ân-ı Kerîm ve Hz. Peygamber’in sünnetidir. Edille-i şer’iyye sıralamasında sünnetin konumu bellidir: Kitap, sünnet, icma

Lütfen Dergimizin tüm yazılarını okuyabilmeniz için üye olunuz yada giriş yapınız!

Giriş / Abone olProf. Dr. Zekeriya GÜLER