Sahibu’l-Meğazi VÂKIDÎ

Sahibu’l-Meğazi VÂKIDÎ

Sahibu’l-Meğazi VÂKIDÎ

Asıl adı EbûAbdullâh Muhammed b. Ömer b. Vâkıd el-Vâkıdî el-Eslemî el-Medenî’dir. Hicrî 130 (747) yılında Medine’de mevâlî bir aile içinde dünyaya gelmiştir. Dedesi Vâkıd’anisbetleVâkıdî, dedesinin mevlâsı olduğu, Merv kadısı Abdullah b. Büreyde b. Husayb’ın mensup olduğu Eslem kabilesine nisbetleEslemî, doğduğu şehre nisbetle de Medenî diye anılmıştır. Babası hakkında, ilim tahsili için memleketi Merv’den Medine’ye göç ettiği dışında kaynaklarda bilgi yoktur. Annesi Fars asıllı Îsâ b. Ca‘fer’in kızıdır. Amcası Heysem b. Vâkıd ilimle meşguldü, Vâkıdî eserinde ondan iki rivayet nakletmiştir.[1] Hz Peygamberin hayatı hakkında eser telif eden ilk müelliflerden olan Vâkıdî, aynı zamanda döneminin en meşhur ve en önde gelen meğazi

Lütfen Dergimizin tüm yazılarını okuyabilmeniz için üye olunuz yada giriş yapınız!

Giriş / Abone olCEYLAN ÇIPLAK