ÜMMÜ SÜLEYM HÂNESİ

ÜMMÜ SÜLEYM HÂNESİ

ÜMMÜ SÜLEYM HÂNESİ

Âsr-ı saâdette bir hâne, adı “ÜmmüSüleymHânesi” Böyle isimlendirilmişti bu hâne. Çünkü hâneler annelerin isimleriyle müsemmâ idi o gün de bu gün de...

“ÜmmüSüleym” künyesidir onun. İsmi ise “RümeysabintMilhân”dır. Rümeysa, yıldızların da en parlağı… İsmin kişi üzerindeki etkisine misâldir O’nun hayatı. Evet, bütün ashâb yıldızlar gibidir, ancak bazıları yıldızların da parlağıdır. O da hayatı ile ziyâdeleştirmiştir yıldızının parlaklığını ve sahâbe olmakla da yetinmeyip seçkinlerine dâhil ettirmiştir kendisini.

Medîneli’dir, Neccâroğulları’ndandır. Doğum tarihi hakkında net bir şey söylemek mümkün değildir.[1] Annesi Melike binti Mâlik, babası Milha b. Hâlid’dir. İki erkek kardeşi vardır: Haram b. Milhân ile Süleym b. Milhân. Onlar Medîne’deimân şerbetini içenlerin ilklerindendir.

Lütfen Dergimizin tüm yazılarını okuyabilmeniz için üye olunuz yada giriş yapınız!

Giriş / Abone olElif BAYRAKTAR