Zinnureyn'in dilinden...

Zinnureyn'in dilinden...

Allah Resûlü’nün (sas) adımlarına adımlarını karıştırabilmek için O’nun (sas) yürüdüğü yollardan geçip, adımlarını bereketlendirirlerdi. Allah Resûlü (sas) de bu sevginin farkında, ashâbından her birini ayrı sevmekte, ayrı nitelendirmekteydi. Resûlullah (sas), ashâbına şahit, ashâbı da Resûlullah’a (sas) şahit idi. Şahitlerin kelamı ise Resûlullah’ı (sas) tanımada bizim kapımız... O kapıdan içeri girince de Zinnureyn’in sözlerine tanık oluruz. İşte Zinnureyn’in gözünden Hz. Peygamber (sas):

Hz. Peygamber (sas) ümmetinin günahlarını düşünüp onlara dualar ederdi.

Bir gün Hz. Osman (ra), Belatmevkindeyken abdest aldı ve şöyle dedi: “Allah (cc) ve Resûlü’nden (sas) duyduğum bir hadisi size aktaracağım. Allah’ın (cc) kitabında bir ayet olmasaydı, bunu size aktarmazdım. Resûlullah’ın (sas) şöyle

Lütfen Dergimizin tüm yazılarını okuyabilmeniz için üye olunuz yada giriş yapınız!

Giriş / Abone olBüşra OĞUZHAN