"Hz. Peygamber'i (sas) doğru anlıyor ve doğru anlatabiliyor muyuz?"

Sağlıklı bir din algısına sahip olmak için Hz. Peygamber’in (sas) doğru anlaşılması, Müslümanlarının göz ardı edemeyecekleri temel bir ihtiyaçtır. Öte yandan Allah Elçisi’nin doğru anlaşılabilmesinin doğru anlatılabilmesine bağlı olduğu da bir gerçektir. Medeniyetimizin içinde bulunduğu krizi aşabilmesi için sağlıklı bir din ve nübüvvet algısına duyulan ihtiyaç açıktır.

Günümüzde hemen her gün Hz. Peygamber, dönemi ve tarihsel peygamber algısı hakkında yeni kitaplar, makaleler, tebliğler, görsel, sosyal ve yazılı medyada çalışmalar yayınlanmaktadır. Ancak çalışmaların çokluğu, isabetli bir anlatımın ve buna uygun bir

algının oluştuğu anlamına gelmez. Bilakis Hz. Peygamber’in getirdiği mesajdan, onun ahlak ve yaşayışından uzağa savrulan insanımızın sorunları her geçen gün daha da artmakta

Lütfen Dergimizin tüm yazılarını okuyabilmeniz için üye olunuz yada giriş yapınız!

Giriş / Abone olProf. Dr. Adnan DEMİRCAN