"Hz. Peygamber'i (sas) doğru anlıyor ve doğru anlatabiliyor muyuz?"

Soruya soruyla karşılık vereyim izninizle; “Hz. Peygamber’i doğru anlamanın ölçüsü nedir?” Elimizde herkesin kabul ettiği kıstaslar mı var ki, şunlar doğru anladı veya şunlar yanlış anladı diyebilelim. Meseleye tersten bakacak olursak sorumuz “Hz. Peygamber’i doğru anlamadığını kabul edecek var mı?” şeklindedir ve cevabı son derece açıktır: Hayır. Hz. Peygamber’i doğru anlamadığını ve dolayısıyla doğru anlatmadığını söyleyen yoktur. Binaenaleyh Hz. Peygamber’i doğru anlamanın nasıl olması gerektiği üzerinde yani prensipler üzerine yoğunlaşılması gerektiği kanaatindeyim. Böylece doğru anlamanın yöntemini/prensiplerini belirlemiş olur, anlam konusundaki iddia sahiplerinin eylem ve söylemlerini bu prensipler çerçevesinde değerlendirebiliriz. Tabi bu prensiplerin mutlak manada sonuç vereceği, objektif kriterler belirleyeceği kanaatinde de

Lütfen Dergimizin tüm yazılarını okuyabilmeniz için üye olunuz yada giriş yapınız!

Giriş / Abone olŞaban ÖZ