"Hz. Peygamber'i (sas) doğru anlıyor ve doğru anlatabiliyor muyuz?"

Öncelikle Hz. Peygamber’i (sas) anlamaya değil anlamlandırmaya çalıştığımızı ifade etmeliyim. Günümüzde her grup ve hatta her birey kendi dünya görüşü ve gelecek tasavvuruna göre Hz. Peygamber’i, Peygamber olarak değil, çağdaşımız olan bir insan, bir lider olarak tekrar inşa ediyor. Bu nedenle Hz. Peygamber’i her anlama çalışması aslında bizi ondan uzaklaştırıyor. Bu durum aynı zamanda Resûlullah’ın hayatına parçacı yaklaşımı da beraberinde getirmekte. Dolayısıyla ortada nesnel bir Peygamber algısı yok; öznelerin algısı çerçevesinde edilgenleştirilmiş ve işlevselleştirilmiş tarihî bir kişilik var. Burada özne olan ise Hz. Peygamber’i anlatma konumunda bulunan bizleriz.

Her anlama çabasının örtük bir anlatma gayretini taşıdığı kanaatindeyim. Maalesef kendi içimizde salt bir

Lütfen Dergimizin tüm yazılarını okuyabilmeniz için üye olunuz yada giriş yapınız!

Giriş / Abone olFeyza Betül KÖSE