Hz. Peygamber'in ﷺ Eğitim Alanındaki Örnekliği Hakkında Neler Söyleyebiliriz?

Hz. Peygamber'in ﷺ Eğitim Alanındaki Örnekliği Hakkında Neler Söyleyebiliriz?

Islâm dininin, egitim ve öğretime büyük önem verdigi bilinen bir gerçektir. Hz. Peygamber, eğitim faaliyetlerinde bu temel hedefi gerçeklestirmek için cinsiyet, zaman ve mekân kayıtları gözetmemistir. O’na göre egitim, insanın bütün hayatına sâmildir.Bütün hayata sâmil olan egitimi, baslıca çocuklara yönelik eğitim ve yetiskinlere yönelik eğitim diye ikiye ayırmak mümkündür. Yetiskinler ise; ergenler, gençler, orta yaslılar ve yaslılar diye birkaç gruba ayrılmaktadır. Egitim faaliyetleri, hitap ettigi kitlenin cinsiyetleri esas alındığında ise, erkeklere yönelik eğitim faaliyetleri ve kadınlara yönelik egitim faaliyetleri diye kategorize edilebilir. Hz. Peygamber’in kadınları eğitim siyasetini “Kadınları öğrenime tesvik”, “Kadınlara yönelik belli baslı egitim faaliyetleri” ve “Kadın fıtratına uygun egitim”

Lütfen Dergimizin tüm yazılarını okuyabilmeniz için üye olunuz yada giriş yapınız!

Giriş / Abone olProf. Dr. Selçuk ÇOŞKUN