Nübüvvetin En Büyük Mûcizelerinden Biri Sahâbe Nesli

Nübüvvetin En Büyük Mûcizelerinden Biri Sahâbe Nesli

Mûcize; kelimesi “acz” kökünden ve if’al vezninden ism-i fail olup, manası, “insanı aciz bırakan iş” demektir. Kur’ân içerisinde “acz” kökünden gelen çeşitli fiil ve sıfat kalıpları ile birçok kullanım olmasına rağmen, “mûcize” kelimesi bilinen anlamı ile hiç geçmemektedir. Yine hadislerin Arapça metinlerinde de “mûcize” kelimesine rastlayamıyoruz. Bu kelimenin İslâm ilim tarihinde ilk kullanılmaya başlandığı dönemi, bazı araştırmacılar Hicri 4. Yüzyıl olarak gösterirler. Öyleyse bugün gerek Kur’ân meallerinde, gerek hadis tercümelerinde “mûcize” diye okuduğumuz yüzlerce ifadenin aslı hangi kelimedir? Bu sorunun cevabını bulmak için Kur’ân ve hadislere müracaat ettiğimizde; “ayet ya da çoğul olarak âyât,beyyine, burhan, sultan, hak, veya furkan” kelimelerinin kullanıldığını

Lütfen Dergimizin tüm yazılarını okuyabilmeniz için üye olunuz yada giriş yapınız!

Giriş / Abone olMuhammed Emin YILDIRIM