Nübüvvetten Sonra Medine Dönemi –IV

Nübüvvetten Sonra Medine Dönemi –IV

Hicretin 6. Senesi

Dûmetu’l-Cendel gazvesi

Rebîulevvel 6H / 20 Haziran – 18 Temmuz 627

Kaynaklar Dûmetu’l-Cendel gazvenin tarihini hicretin 5. yılının Rebîulevvel ayı olarak vermektedir. Fakat bize göre bu gazve hicretin 6. Senesinin Rebîulevvel ayında gerçekleşmiştir.

Benû Mustalik gazvesi

Şabân 6H / 15 Kasım - 14 Aralık 627

Benû Mustalik gazvesi, Mekke ile Medine arasındaki el-Mureysi adı verilen bir su kaynağının etrafında yaşayan Benû Mustalik kabilesine karşı yapılmış ve reisleri el-Hâris b. Ebî Dırâr da dahil kabilenin büyük bir kısmı esir alınmıştır.[1]

Klasik siyer kaynaklarında İfk Hadisesi ile ensâr ile muhâcirler arasında çıkan kavganın gazve sırasında gerçekleştiği ileri sürülmektedir. Fakat bu bilgilere temkinli yaklaşılması gerekmektedir.

Hz. Peygamber’in Cuveyriye bint

Lütfen Dergimizin tüm yazılarını okuyabilmeniz için üye olunuz yada giriş yapınız!

Giriş / Abone olDr. Mehmet APAYDIN