Siyer Yazıcılığında Bir Zirve: İbni Hişâm

Siyer Yazıcılığında Bir Zirve: İbni Hişâm

Siyer alanı ile ilgili konuştuğumuzda aklımıza ilk gelen isimlerden biri de “es-Sîretü’n-Nebeviyye” eseri ile tanıdığımız İbn Hişam’dir. Onun siyer ilmine olan katkısı âlimlerimiz tarafından takdir edilmiş, eseri ise Hz.Peygamber’in hayatına dair en sağlam ve en iyi siyer kitabı olarak kabul etmişlerdir. Asıl adı Ebû Muhammed Cemâlüddîn Abdülmelik b. Hişâm b. Eyyûb el-Himyerî el- Meâfirî el-Basrî el-Mısrî’dir.Basra da doğmuştur. Doğum yılı tam olarak bilinmemektedir. Nisbesi, Yemen’nin Himyer kabilesinin Meâfirî koluna mensup olduğundan dolayı el- Himyerî el-Meâfirî el-Basrî’dir. Zehebî ise onun Zühl kabilesinin Sedûs kolundan olduğunu, Ebû Saîd b. Yûnus’un zamanımıza intikal etmemiş olan Târihu Mısr adlı kitabındaki rivayete dayanarak belirtir. Eğitimini Basra’da

Lütfen Dergimizin tüm yazılarını okuyabilmeniz için üye olunuz yada giriş yapınız!

Giriş / Abone olBeyza Nur GÜLER