Allah’ın Aslanı: Hz. Ali bin Ebû Tâlib

Allah’ın Aslanı: Hz. Ali bin Ebû Tâlib

Hz. Ali (ra) Miladi 600 yılında,Nübüvvetten 10 yıl önce Mekke’de dünyaya geldi. Babası Efendimiz’in de (sas) amcası olan Ebû Tâlib b. Abdülmuttalib’dir. Annesi yine Allah Resûlü’nün (sas)“annemden sonra annem” diye hitap ettigi Fâtıma bt. Esed’dir. Künyesi Ebû Hasan, lakapları ise Ebû Turâb(topragın babası), Haydar-ı Kerrar(aslanlar aslanı), Murtezâ(razı olunmus) ve Esedullâhi’l-galib’dir(Allah’ın her savasta galip gelen aslanı). Efendimiz’in (sas) amcasının oglu, damadı ve en yakın arkadasıdır. Amcası Ebû Tâlib maddî sıkıntı yasadıgı devrede Allah Resûlü (sas) Hz. Ali’yi kendi himayesine almıs ve böylece o Ehl-i Beyt medresesine girmisti. Tebuk dısında tüm gazvelere ve birçok seriyyeye katılmıstır. Ayrıca vahiy kâtipligi ve hac emirligi görevlerini

Lütfen Dergimizin tüm yazılarını okuyabilmeniz için üye olunuz yada giriş yapınız!

Giriş / Abone olKürşat ASLAN