...Hâne-i Saadet’in Dirayet ve Feraset Timsali: Hz. Ümmü Seleme

...Hâne-i Saadet’in Dirayet ve Feraset Timsali: Hz. Ümmü Seleme

Ümmü Seleme validemiz, nübüvvetten 13 yıl önce Mekke’de dünyaya gözlerini açmıştır.Babası Ebû Ümeyye cömert olduğu ve birlikte seyahat ettiği yolcuların yiyeceklerini karşıladığı için “Zâdü’r-rekb” (kafilenin azığı) unvanıyla anılırdı.Annesi Firâsoğulları’ndan Âtike bint Âmir el-Kinâniyye’dir. Sahâbeden Abdullah, Âmir, Züheyr,Muhâcir, Reyta ve Karîbe onun kardeşleri,Hâlid b. Velîd amcasının oğludur.[1]

Peygamber Efendimizden (sas) önceki eşi olan olan Ebû Seleme, ilk Müslümanlardandı.Habesiştan hicretine beraber gitmişlerdi. Mekkelilerin Müslüman olduğu, artık Mekke’ye dönebilecekleri söylentileri üzerine Mekke’ye gelmişler ancak ne yazık ki söylentilerin doğru olmadığını eşi ve çocuğundan ayırmak suretiyle göstermişti Mekke müşrikleri. Onun için bir yıl süren ağır bir imtihan döneminde eşi Ebû Seleme Medine’ye yalnız başına hicret etmek

Lütfen Dergimizin tüm yazılarını okuyabilmeniz için üye olunuz yada giriş yapınız!

Giriş / Abone olKevser ESEN