Fedek

Fedek

Fedek (Bugünkü Hâit), Hicâz bölgesinin kuzeyinde Medine ile Hayber arasında, Medine’ye yaklaşık 200 km. mesafede bulunan küçük bir yerleşim yeridir. Fedek sehrinde ilk yerlesimin ne zaman oldugu konusunda kaynaklarda var olan bilgiler oldukça azdır.

İslâm öncesi dönemde Hz. Nuhʼun torunlarından Fedek b. Hâm, ilk olarak buraya gelip yerlestigi için sehre bu ismin verildigi söylenmistir. Daha sonra Amâlika kabilesi mensuplarının burada yasadıgı ve sonrasında Yahudilerin Fedekʼe yerlestigi bilinmektedir. Zengin su kaynaklarıyla beslenen ve verimli arazilere sahip Fedekʼte bugday ve hurma ziraatı meshurdu.

Bugün de bu özelligini muhafaza etmektedir. Fedek, sahip oldugu stratejik konumu nedeniyle Hicâz bölgesindeki yahudiler için çok önemli askerî bir alandı. Islâm

Lütfen Dergimizin tüm yazılarını okuyabilmeniz için üye olunuz yada giriş yapınız!

Giriş / Abone olYrd. Doç. Dr. Mahmut KELPETİN