Cibril Hadisinin Sıhhat ve Kıymeti Nedir? Cibril Hadisinde Kadere Îman Meselesi Geçmez Mi?

Cibril Hadisinin Sıhhat ve Kıymeti Nedir? Cibril Hadisinde Kadere Îman Meselesi Geçmez Mi?

Soru:

Cibril Hadisinin sıhhat ve kıymeti nedir? Cibril hadisinde kadere iman meselesi geçmez mi?

Cevap:

Cibril hadisi diye bilinen meşhur rivayetin ciddi bir tahlilini, karşılaştırmalı okumalarını ve o rivayet hakkında şimdiye kadar yapılmış şerhlerindeki izahları incelemeden yapılacak her türlü değerlendirme eksik kalacaktır. Bu eksiklik üzerinden ortaya konacak fikirlerde elbette hatalı olacaktır.

Öncelikle şunu belirtmeliyiz ki Cibril hadisi sadece İmam Buhârî’nin (v.256/869) ve İmam Müslim’in (v.261/874) Sahihlerinde geçen bir rivayet olmadığı gibi, ilk olarak onların kitaplarında aktarılan bir hadiste değildir. İmam Buhârî’den önce de bu rivayetin onlarca hadis kitabında geçtiği bu konuda az bir çaba ortaya koyan herkesin ulaşabileceği bir bilgidir.

Ebû Dâvûd et-Tayâlisî’nin (v. 204) Müsned’i,

Lütfen Dergimizin tüm yazılarını okuyabilmeniz için üye olunuz yada giriş yapınız!

Giriş / Abone olMuhammed Emin YILDIRIM