Asr-ı Saâdet'ten Günümüze Cihad

Asr-ı Saâdet'ten Günümüze Cihad

" Geçmişten günümüze Müslümanlar cihadı nasıl anlamışlar ve cihad hayatlarında ne tür bir rol oynamıştır?"

Cihad kavramı, kelime anlamı itibariyle gayret göstermek, girişilen bir işi sabır ve sebat ile bitirmeyi amaçlamak, bunun için kararlı davranmak, yılgınlığa ve tembelliğe düşmemek, başarısızlık ve ümitsizlik içinde olmamaktır. Terim anlamı ise, Müslümanların bir devlet otoritesi altında dışarıdan gelebilecek tehlikelere karşı kendilerini savunması; ırza, namusa, dine, vatana ve topluma yönelik muhtemel tehlikelere karşı siyasi, askeri, kültürel veya sosyal açıdan önlem alınması, muhtemel saldırıların ve saldırganların bertaraf edilmesi için çaba gösterilmesi anlamına gelir

Müslüman; kaba, saldırgan, yakan, yıkan, öldüren ve yok eden olmadığı ve olmaması gerektiği gibi, kendisine yönelmiş

Lütfen Dergimizin tüm yazılarını okuyabilmeniz için üye olunuz yada giriş yapınız!

Giriş / Abone olProf. Dr. Cağfer Karadaş