Habeşistan

Habeşistan

Günümüzde Afrika’nın en büyük ülkelerinden birisi olan Etiyopya ile Cibuti ve Eritre’yi için alan bölge, İslâm kaynaklarında Habeşistan olarak bilinir. Yunanca kaynaklarda Aithiopia (Abyssinia) olarak geçer ve yanık yüzlü, esmer veya beyaz olmayan insanların yaşadığı coğrafya anlamına gelir. Bir görüşe göre Nil Nehri boyunca yaşayan insanlara ve bölgeye verilen bir isimdir. Muhtemelen bu, Sâmîler tarafından Nil Vadisi’nin bir kısmının Kûş adıyla, ardından da Yemenli göçmenler tarafından Habeş adıyla anılmasından ve Yunanlı coğrafyacıların bir kısmının bu tanımlamayı sürdürmesinden kaynaklanmaktadır. Yunanlıların kullandığı Aithiopia ismi özellikle Hristiyanlığın bölgede yayılmasıyla birlikte o coğrafyada yaşayan insanlar tarafından da kullanılmaya başlamış ve günümüze kadar gelmiştir. Bugün de

Lütfen Dergimizin tüm yazılarını okuyabilmeniz için üye olunuz yada giriş yapınız!

Giriş / Abone olProf. Dr. Levent ÖZTÜRK