Kur'ân-ı Kerim'de Cihad Kavramı

Kur'ân-ı Kerim'de Cihad Kavramı

İnsanı en üstün bir biçimde yaratan ve onu diğer varlıklarda olmayan üstün özelliklerle donatan yüce Allah onun hayatına da değer vermiştir. İnsanların Yaratıcısı olmuşken O bile insanın yaptığı bir takım suçlar ve yanlış davranışlar sebebiyle onun hayat hakkını hemen ortadan kaldırma ve cezalandırma işini tehir etmektedir: “Eğer Allâh, insanları yaptıkları işler yüzünden (hemen) cezâlandıracak olsaydı, yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı. Fakat Allâh, onları belirtilmiş bir süreye kadar erteliyor….”. (Fâtır 35/45.Ayrıca bk. en-Nahl 16/61). Yüce Allah Hz. Âdem’in (a.s.) iki oğlunun hikâyesinden bahsederken onların birbiri ile olan kavgasını detaylı bir şekilde aktarır (el-Mâide 5/27-29),ardından da Kâbil’in kardeşi Hâbil’i öldürmesi sebebiyle insanlık için değiştirilemeyecek

Lütfen Dergimizin tüm yazılarını okuyabilmeniz için üye olunuz yada giriş yapınız!

Giriş / Abone olProf. Dr. Abdulhamit Birışık