Nimetler Yurdu

Nimetler Yurdu

Azametli, mukaddes ve ebedi olan arşın sahibi ne yücedir.

Bize bir din ve peygamber olarak Muhammed'i (sas) seçendir.

 

O, Kitab'ı okuyan ve şiddetli azabı olan Cehennem'den korkutandır.

Okuyanlara istikamet kazandırtan, doğru yolda yürüten, bir rehberi ulaştırandır.

 

Bilmez misiniz O'nun peygamberi size geldi; O çok hikmetli ve sözünün eri idi.

Allah'tan getirdiği hidayeti size ulaştırdı; daveti ve inzarı herkesi kuşatıverdi.

 

Kim O'nun davetine uyarsa, nimetler yurdu Cennet'te saadeti elde edecek!

İşledikleri salih amellerine karşılık; inciler, yakutlar, ipekler kendisine giydirilecek!

 

Bunda şüphe yok, canlarının istediği ve gözlerinin beğendiği her şey onlar için orada olacak!

Kur'an ve Hadislerin anlattığı o nimetler yurdu, elbet benim şiirlerimde anlattıklarımdan daha güzel olacak! 

Lütfen Dergimizin tüm yazılarını okuyabilmeniz için üye olunuz yada giriş yapınız!

Giriş / Abone olMuhammed Emin YILDIRIM