Kudüs’ün İlk Valisi: Ubâde Bin Sâmit

Kudüs’ün İlk Valisi: Ubâde Bin Sâmit

Ubâde bin Sâmit nübüvvetten önce, M. 583 yılında Yesrib’de doğmuştur. Babası; Sâmit bin Kays, Hazreç’in Avfoğulları koluna mensuptur. AnnesiKurretü’l-Ayn binti Ubâde’dir.[1]“Allah’ın küçük kulu” anlamına gelen Ubâde ismini anne tarafından dedesi,Ubâde bin Nadle’den almıştır. Nübüvvetten önce Cemile binti Ebû Sa’sa’a ile evlenmiş, Velid adında bir oğlu dünyaya gelmiştir. Arap adetlerine göre, doğan ilk erkek çocuğunun adıyla künyelenmiş, kendisine“Ebû’l Velid” denmiştir.[2]

Ubâde bin Sâmit, Es’ad bin Zürâre’nin vesilesiyle bi’setin 11. yılında annesi ve hanımıyla birlikte iman etmiştir.Annesi Kurretü’l Ayn hanımlara yönelik tebliğ çalışmaları ile birçok Medineli hanımın hidayetine vesile olmuş, öncü hanım sahabelerdendir.Hz.Ubâdeinsanlara hidayeti ulaştırmak, “Lâ ilâhe illallah”davasını yaymak, Yesrib’i

Lütfen Dergimizin tüm yazılarını okuyabilmeniz için üye olunuz yada giriş yapınız!

Giriş / Abone olCüheyman Taha Aydın