Asr-ı Saadet’ten Günümüze Cihad

Asr-ı Saadet’ten Günümüze Cihad

1. Muhterem Hocam,günümüzde hakkıyla anlaşılamayankavramlarımızdan bir taneside ‘’cihad’’dır. Bu kavram ile ilgili zihinlerdeki soruları/sorunları çözebilme adına Kur’ân’a ve sünnete göre cihad nedir? Nasıl anlaşılmalıdır?

Cihad Arapça asıllı bir kelime olup  “güç ve gayret sarfetmek, bir işi başarmak için elinden gelen bütün imkânları kullanmak” mânasındakicehd kökünden türemiştir. Bu kelimenin ıstılah manası ise  “dinî emirleri öğrenip ona göre yaşamak ve başkalarına öğretmek, iyiliği emredip kötülükten sakındırmaya çalışmak, İslâm’ı tebliğ, aynı zamanda da gerek nefse ve gerekse dış düşmanlara karşı mücadele vermek” şeklindedir.

Cihad,Kur’ân-ı Kerîm’de isim olarak dört, bundan türeyen fiil şeklinde yirmi dört yerde geçer. Ayrıca cihad eden anlamındaki mücahid ise iki âyette zikredilir.  Tevbesûresinin

Lütfen Dergimizin tüm yazılarını okuyabilmeniz için üye olunuz yada giriş yapınız!

Giriş / Abone olProf. Dr. Adem Apak