En Faziletli ve En Hayırlı Amel Cihad

En Faziletli ve En Hayırlı Amel Cihad

Harîs el-Eş’arî’nin (ra) rivâyeti- ne göre, Resûlullah (sas) şöyle buyurdu: “Allah, Zekeriya’nın oğlu Yahya’ya beş şeyi yapmasını ve bunları İsrailoğulları’na da yaptırma- sını emretti. Bunlardan ilki kulluğunu sadece Allah’a yapıp O’na hiçbir şeyi ortak koşmamak, ikincisi namazı dos- doğru kılmak, üçüncüsü orucu tasta- mam tutmak, dördüncüsü sadakaları ihtiyaç sahiplerine vermek ve beşin- cisi daima Allah’ı hatırda tutmaktır.”

Hadiste sayılan bu hususları Hz. Pey- gamber (sas) biraz izah ettikten sonra şöyle buyurdu: “Ben de size Allah’ın bana emrettiği beş şeyi emrediyorum: Dinlemek, İtaat, Cihad, Hicret ve Ce- maat!”

Hz. Peygamber (sas) sözünün deva- mında diyor ki: “Kim cemaatten bir karış ayrılırsa İslâm bağını boynundan

Lütfen Dergimizin tüm yazılarını okuyabilmeniz için üye olunuz yada giriş yapınız!

Giriş / Abone olMuhammed Emin YILDIRIM