Feth-i Mübîn Hudeybiye

Feth-i Mübîn Hudeybiye

Hudeybiye eski Mekke-Cidde yolunda Mekke’nin yaklaşık 20 km. batısında bir yerdir. Adını buradaki bir kuyudan veya altında Bey’atürrıdvân’ın yapıldığı hadbâ adlı bir çeşit çöl ağacından (semüre) almaktadır. Harem bölgesinin batı sınırı Hudeybiye’de sona ermektedir. Burada ilk iskân Hulefâ-yi Râşidîn döneminden (632-661) hemen sonra hacıların ihtiyaçlarını karşılamak üzere başlamış ve kısa sürede gelişerek bir köy halini almıştır. Burası VIII. (XIV.) yüzyıldan itibaren Şümeysî adıyla bilinmektedir. Günümüzde burada Cidde’den gelen gayri müslimlerin Harem bölgesine girmesini engelleyen bir polis karakolu vardır. Hicretin 6. yılında (m. 628) Hz. Peygamber’in Mekke müşrikleri ile burada yaptığı antlaşma Hudeybiye Antlaşması olarak tarihe geçmiştir.
Hz. Peygamber ve Muhacirler, dinlerini

Lütfen Dergimizin tüm yazılarını okuyabilmeniz için üye olunuz yada giriş yapınız!

Giriş / Abone olYeni Üye