Yaşayan Şehit: Talha bin Ubeydullah

Yaşayan Şehit: Talha bin Ubeydullah

Yaşayan Şehit: Talha B. Ubeydullah (Ra)

Hz. Talha (ra), miladî 590 yılında, nübüvvetten 20 yıl önce Mekke’de dünyaya geldi. Babası Ubeydullah b. Osman, annesi Sa’lebebt. Abdullah’tır. Künyesi Ebû Muhammed, lakapları ise Talhatü’l-Hayr, Talhatü’l-Feyyad ve Talhatü’l-Cevvad’dır. Hz. Ebû Bekir gibi o da Teymoğulları kabilesindendir.

Cesur, cömert ve zeki bir tüccar olan Hz. Talha Mekke’nin de sayılı okur-yazarlarından idi. Hamnebt. Cahş, Ümmü Gülsüm bt. Ebû Bekir başta olmak üzere birçok evlilik yapan Hz. Talha’nın bu evliliklerden on erkek çocuğu, üç de kız çocuğu dünyaya gelmiştir. Medine’ye hicret ettiğinde Allah Resûlü (sas), onu Ubey b. Ka’b (ra) veya Ka’b b. Malik ile kardeş kılmıştır. Hz. Peygamber

Lütfen Dergimizin tüm yazılarını okuyabilmeniz için üye olunuz yada giriş yapınız!

Giriş / Abone olKürşat Aslan