"Hz. Peygamber'in getirdiği mesaj ve pratiklerinde adaletin yeri nedir ve yansımaları nelerdir?"

Onu Yetiştiren Kur’ân’dı

 

-Allah şanını ve bağlılarını arttırsın- Hz. Muhammed’in ana vasfı Allah’ın son ve evrensel kıldığı Resûlü olmasıdır. Kendisi Risaleti öncesi yaşamında bütün peygamberlere verilen ve İslâm’ın ana ve değiştirilemez ilkelerini içerenel-Kitab’ınne olduğunu bilmezdi.( el-En’am 6/89;el-Şûra 42/52) İnsanların eğitimi ve öğretimindengeçen okuryazar bir insan da değildi.(el-Ankebût 29/48)

O kendisine indirilen Kur’ân ayetlerini insanlara okuyor, açıklayarak öğretiyor ve uygulamayı içerenyaşamıyla da örneklendiriyordu.Böylece ruhları arındırıp geliştiriyordu. (el-Bakara 2/151)Özetlersek O,Kur’ân’ın ayetleriyle portresini çizdiği insan tipinin canlı örneğiydi.

Onun Tefekkürü/Düşünürlüğü,Barışçılığı, Savaşçılığı,Güzel severliği, Sorumluluğu, İnsana sevgisi vesaygısı, Ahlâkıve Adaleti bütünüyle Kur’ân’dı. Kur’ân kaynaklıydı.

Buradan hareketle Onun adaletinin de Kur’ânile şekillendiği söyleyebiliriz.

Onun Adaleti Kur’ân Kaynaklıydı

O, kendisine yönelikeleştirel sözler, davranışlar ve

Lütfen Dergimizin tüm yazılarını okuyabilmeniz için üye olunuz yada giriş yapınız!

Giriş / Abone ol