Hz. Peygamber’in ﷺ Getirdiği Mesaj ve Pratiklerinde Adâletin Yeri Nedir ve Yansımaları Nelerdir?

Hz. Peygamber’in ﷺ Getirdiği Mesaj ve Pratiklerinde Adâletin Yeri Nedir ve Yansımaları Nelerdir?

 Adâlet, Seyyid Şerîf Cürcânî’nin ifade ettiği gibi sözlükte “istikamet” demektir. Din ıstılahında ise adâlet “dinî emir ve yasaklar doğrultusunda ‘hak’ üzere istikamette olmaktan ibarettir.” İstikamet her konuda ifrat ve tefritten uzak olup İlâhî emirlere uymaktır. Bu sebepledir ki âyet-i kerîmede: “O halde seninle beraber tevbe edenlerle birlikte emrolunduğun gibi dosdoğru ol! Aşırı da gitmeyin. Çünkü O, sizin yaptıklarınızı çok iyi görendir” (Hûd 11/112). Ashab-ı kirâmdan rivayet edildiğine göre Kur'ân’da Resûlullah (sas) için bu ayetten daha şiddetli bir âyet inmemiştir. Resulullah buyurmuştur ki: “Hud Sûresi beni ihtiyarlattı!” Çünkü bu âyette Yüce Allah, yalnız ona (sas) değil, müminlere de her hâlükârda istikameti emretmiştir.

Lütfen Dergimizin tüm yazılarını okuyabilmeniz için üye olunuz yada giriş yapınız!

Giriş / Abone ol