Hz. Peygamber’in ﷺ Getirdiği Mesaj ve Pratiklerinde Adâletin Yeri Nedir ve Yansımaları Nelerdir?

Hz. Peygamber’in ﷺ Getirdiği Mesaj ve Pratiklerinde Adâletin Yeri Nedir ve Yansımaları Nelerdir?

Adâlet, İslâm’ın önemli ilkelerinden biri olup “herkese kendi hakkı olanı vermek, davranış ve hükümde doğru olmak, hakkı gözetmek, eşit olmak, eşit kılmak” gibi manalara gelen bir kavramdır. Adâlet kayıtsız şartsız eşitlik değil, her hak sahibine hakkını vermektir.
Yüce Allah Kur’ân-ı Kerîm’de hem Peygamber’e hem de müminlere adâletle hükmetmelerini emretmiş [Mâide, 5/42; Nisâ, 4/58], hatta kin duyulan bir topluma dahi adâletle muamele edilmesi gerektiğini bildirmiştir [Mâide, 5/8]. Allah Resûlü (sas) de hayatı boyunca adâleti hâkim kılmak için mücadele etmiş ve adâletin en güzel örneklerini sunmuştur.
Hz. Peygamber, hiçbir gölgenin bulunmadığı kıyamet gününde arşın gölgesinde olacak yedi sınıf insandan bahsederken en başta adâletli

Lütfen Dergimizin tüm yazılarını okuyabilmeniz için üye olunuz yada giriş yapınız!

Giriş / Abone olProf. Dr. Yusuf Ziya Keskin