Siyer İçin Bir Usül Denemesi: Suffa Meclisleri Siyer Dersleri

Siyer İçin Bir Usül Denemesi: Suffa Meclisleri Siyer Dersleri

1973 Erzurum doğumlu olan müellifimiz Muhammed Emin Yıldırım, lise eğitimi sırasında medresede Arapça ve temel İslamî ilimler üzerine dersler almış. Ardından 1989’da İstanbul’a gelerek İslamî ilimler alanındaki eğitimini sürdürmüştür. 1999-2004 yılları arasında Arapça ve İslamî ilimleri de kapsayan eğitim çalışmalarını yürütmek üzere Kahire’de bulunmuştur. 2010 yılında açılan Siyer Vakfı’nın kurulmasına öncü olmuş ve siyer merkezli ilmî faaliyetlerini bu vakıf bünyesinde sürdürmektedir.
Suffa Meclisleri Siyer Dersleri eserini elimize aldığımızda müellifimizin kitabını inceden inceye bize anlattığı pek çok ayrıntıya ulaşıyoruz. Bu bölümden hareketle kitabı tanıtmaya çalışacağım. İlk olarak müellif, “Siyer ve Siyer’in Önemi” nden kısaca bahsetmiştir. Şöyle ki Siyer, kulluk için yaratılan biz

Lütfen Dergimizin tüm yazılarını okuyabilmeniz için üye olunuz yada giriş yapınız!

Giriş / Abone olZeynep Gökçegöz