Âlemi İtidal Üzere İkâme Eden Bir Emir: Adâlet

Âlemi İtidal Üzere İkâme Eden Bir Emir: Adâlet

Adâlet; ahlâk, fıkıh ve hadis ilimleri kapsamında birbirine yakın mânâlarda kullanılan, çok geniş muhtevâlı  bir terim olmakla beraber, davranış ve hükümde doğru olmak, hakka göre hüküm vermek, eşit olmak, eşit kılmak gibi mânâlara gelen bir masdar-isimdir. Yine aynı kökten bir masdar-isim olan ve “orta yol, istikâmet, eş, benzer, misil, bir şeyin karşılığı” gibi manalara gelen adl kelimesi, sıfat olarak kullanıldığında âdil ile eş anlamlı olup aynı zamanda Allah’ın isimlerinden (esmâ-i hüsnâ) biridir.
Kur’ân-ı Kerîm ve hadîs-i şerîflerde adâlet, genellikle “düzen, denge, denklik, eşitlik, gerçeğe uygun hükmetme, doğru yolu izleme, takvâya yönelme, dürüstlük, tarafsızlık” gibi mânâlarda kullanılmıştır. Bununla beraber Allah Teâlâ: “Allah

Lütfen Dergimizin tüm yazılarını okuyabilmeniz için üye olunuz yada giriş yapınız!

Giriş / Abone olElif ÖZKARAASLAN