Megâzî İlminin Öncülerinden: Musa bin Ukbe

Megâzî İlminin Öncülerinden: Musa bin Ukbe

Anne tarafından dedesi olan Ebû Habîbe, Kureyş kabilesinin önde gelen kollarından Esedoğulları’nın mevlasıdır (köle olup azat edilmiştir). Esedoğulları içinde Zübeyr ailesinin mevlası olduğuna kesin gözüyle bakılmaktadır. Ancak aileden kimin mevlası olduğu hususunda farklı görüşler bulunmaktadır. Dedesinin Zübeyr b. Avvâm’ın kölesi olduğu ve onun tarafından hürriyetine kavuşturulduğu, dolayısıyla onun mevlası olduğu şeklinde bilgiler bulunduğu gibi oğlu Abdullah’ın veya eşi Ümmü Hâlid bint Hâlid b. Saîd’in mevlası olduğu şeklinde de bilgiler karşımıza çıkmaktadır.
Her hâlükârda dedesi Ebû Habîbe, Kureyş kabilesinin önde gelen ailelerinden birisinin yanında yaşamış, o sosyal çevre içinde yer almıştır. Dolayısıyla torunu Musa b. Ukbe de bu çevrede Hicaz kültüründe yetişmiş,

Lütfen Dergimizin tüm yazılarını okuyabilmeniz için üye olunuz yada giriş yapınız!

Giriş / Abone olProf. Dr. Levent ÖZTÜRK