Adâletin Sembol İsmi: Kâdî Şüreyh

Adâletin Sembol İsmi: Kâdî Şüreyh

Bir terim olarak adâlet; hak ve hukuka uygunluk, hak ve hukuku gözetme ve yerine getirme, doğruluk demektir. Felsefecilere göre ise ana erdemdir. Toplumumuzda herkese eşit davranmak adâlet olarak algılansa da aslında bundan farklı bir kavram olarak adâlet, her hak sahibine hakkını tam manasıyla vermektir.
Adâlet hukuki ve içtimai bir mefhumdur. Toplumsal davranışlarda adâlet, iktisadi adâlet, hüküm vermede adâlet gibi çeşitli görünümleri vardır. Aile içinde adâlet, iş yerinde adâlet, arkadaşlık ilişkilerinde adâlet, siyasi yapılanmalarda adâlet ve hatta çocuklar arasında dahi bir adâlet söz konusudur. Şüphesiz adâlet deyince hepimizin aklına ilk gelen elbette Allah Resûlü’dür (sas). Hatta Hz. Peygamber’in (sas) adâlete olan hassasiyetini

Lütfen Dergimizin tüm yazılarını okuyabilmeniz için üye olunuz yada giriş yapınız!

Giriş / Abone olBetül Tokat