Hz. Ömer ve Adâlet

Hz. Ömer ve Adâlet

Kur’ân-ı Kerîm, adâlete sıkça vurgu yapan, fertlerin birbirlerinin haklarına saygı göstermelerini isterken diğer taraftan insanlar arasında meydana gelecek davaların çözüme kavuşturulması, hakların sahiplerine iade edilmesi ve suçluların cezalandırılmasının gereği üzerinde duran bir kitaptır.
Yargıyı ilgilendiren bu çok yönlü mesajın bir gereği olarak Hz. Peygamber (sas), yargı işleriyle de görevlendirilmiş; insanlar arasında meydana gelen birçok hukukî ihtilafı, kadı (kâdî, hâkim, yargıç) sıfatıyla karara bağlamıştır. Sayısı artan Müslümanlar arasındaki hukukî ihtilaflar ile bazı cezaların infazı için Hz. Ömer, bazı şehir ve bölgelere idarî işleri tedvir etmek üzere tayin ettiği valilere yargı görevini verdiği bilinmektedir. Mekke, Sa’nâ, Yemen, Cened, Tâif, Hadramut ve Bahreyn’e tayin

Lütfen Dergimizin tüm yazılarını okuyabilmeniz için üye olunuz yada giriş yapınız!

Giriş / Abone olProf. Dr. Mustafa FAYDA